5 MYTHES OVER SPIERONTSPANNERS – BTX - DR KARAVANI

5 MYTHES OVER SPIERONTSPANNERS – BTX

IEDEREEN AAN DE BTX?

Uiteraard niet. BTX ontspant de spier die ingespoten werd, en het resultaat is afhankelijk van de oorspronkelijke werking van de spier. Trekt de spier de wenkbrauwen naar boven?  Dan zakken de wenkbrauwen na de prik. De spierwerking aandachtig observeren en evalueren is de kunst. Iedere spier en iedere person zijn verschillend. Sommige bewegingen zijn gewoonweg onmogelijk, omdat de beweging van de spier het niet toelaat.  In de loop der jaren kan de spierwerking ook nog eens veranderen, en zal BTX totaal anders ingespoten moeten worden.

 

VERSCHILLENDE MERKEN, VERSCHILLEND EFFECT?

BTX wordt door een kiem gemaakt, door een labo geïsoleerd, en tot een poeder verwerkt. Elk merk heeft een lichtjes andere werking, maar over het algemeen zijn ze allemaal gelijkwaardig. Hun eenheden worden anders berekend, een beetje zoals de kilo en de pond. Het gebruik van een bepaald merk van BTX is zelden of nooit de reden voor resultaat of gebrek daarvan.

 

VERDUND OF PUUR?

BTX is een poeder en wordt altijd aangelegd met fysiologisch water. Het is belangrijk hoeveel eenheden ingespoten worden en over welke zone hun activiteit uitstrekt. Een behandeling van een zone vergt meestal 20 tot 25 BTX eenheden. Ze kunnen in minder of meer vloeistof opgelost worden, afhankelijk van het gewenst resultaat. Hetzelfde aantal eenheden, in een geconcentreerd of verdunde oplossing, bieden elk hun eigen voordelen.

 

HOELANG HOUDT ZO’N BEHANDELING?

Wereldwijd houdt BTX gemiddeld 3 maand. Dat kan gaan van 1 week tot 1 jaar in uitzonderlijke omstandigheden. De spierkwaliteit is bij iedereen anders. Dikke en sterke hypertone spieren vergen meer eenheden. Hyperkinetische spieren eveneens. Hypotone spieren zijn het eenvoudigst te behandelen. Sommige spieren mogen ook niet helemaal lam gelegd worden. In de praktijk zullen we een grote variatie op deze “3 maanden periode” zien. Het is nuttig om te beslissen hoeveel eenheden gebruikt zullen worden en in welke verdunning. De kost is vooral afhankelijk van het aantal eenheden en het aantal zones.

 

VOLLEDIG STRAK AUB?

Een kind kan fronsen, dus ook een volwassene. Maar bij rust wil men ontspannen zijn. BTX is vooral nuttig als men ook bij rust een gespannen spier heeft. Alles lam leggen en nooit meer fronsen is niet het doel van een BTX behandeling. Zulke behandeling is nooit natuurlijk en houdt ook minder lang aan bij de meeste personen.

 

Wees aandachtig dat BTX een natuurproduct is met een zekere variabiliteit in, zoals elk natuurproduct. De bedoeling is de ongewenste overactiviteit van de spieren bij rust, tegen te gaan. De beste resultaten worden verkregen over een periode van jaren. Het is een beetje een “omgekeerde” fitness programma. BTX inspuiten vergt ervaring en een kunstzinnig oog.

Uw arts is een ook maar een mens, en moet tegelijk wetenschapper en artiest zijn. De realiteit strookt niet met de beelden in de media.

Wees begripvol en geduldig !