Naar de fontein van de eeuwige jeugd brengt ieder zijn eigen beker mee.

Nog geen eeuw geleden was onze levensverwachting amper de helft van de leeftijd die we nu moeiteloos kunnen bereiken. Kindersterfte, ondervoeding, infecties en onmenselijke leefomstandigheden brachten een vervroegde sterfte met zich mee. Uw kinderen zien opgroeien tot een volwassen leeftijd was al een voorrecht en pensioen was al helemaal een droom.

Gelukkig hebben we nu meer toegang tot voeding in het algemeen, kennen we een betere hygiëne dan een voorouders en leven we in een veiliger kader dan onze (voor)oorlogse generatie.

Ons uiterlijk is er eveneens een heel stuk op vooruit gegaan. Door wratten en littekens ontsierde gelaten of tandeloze monden zijn beelden die we in een moderne samenleving niet meer kennen. Een gezond gebit, een strakke en gave huid, of een sportief lichaam op hoge leeftijd is al lang geen uitzondering meer. Doeltreffende en betaalbare esthetische zorgen zijn de laatste drie decennia massaal opgekomen zijn hebben veel bijgedragen aan een verzorgd uiterlijk. Goed uitgevoerde behandeling in gerenommeerde klinieken zijn gegeerd en termen als botox, lasers en fillers maken deel uit van onze woordenschat.

Heel veel reden tot juichen dus. Terecht vragen velen zich af of onze dromen van de eeuwige jeugd of van de onverwelkbare schoonheid ooit realiteit zullen worden. Nieuwe ontdekkingen in de regeneratieve geneeskunde tonen ons alvast dat we de juiste richting volgen, hoewel de weg nog lang is en bezaaid met hindernissen.

Ma na een vlaag van euforie over de maakbare mens, zien we stilaan ook de keerzijde van deze modernere samenleving. Een jachtig leven, zittende beroepen, industriële voeding en een geneeskunde vol farmaco-chemische oplossingen met een “instant” meetbaar effect, vaak te koste van neveneffecten die we als onvermijdelijk aanvaarden. Onze gezondheidszorg wordt immers gedomineerd door protocols en statistieken die het kostenplaatje binnen de begroting moet houden. Deze levensstijl eist zijn tol in de vorm van “lifestyle diseases” of beschavingsziekten, die zich in ijltempo als een pandemie verspreiden. De gewonnen levensjaren hebben helaas niet altijd de gewenste levenskwaliteit.

Beschavingsziekten zoals dementie, hartinfarcten, obesitas, depressie, kanker of diabetes hebben hun intrede gedaan. Ze eisen niet alleen een tol op onze gezondheid en ons leven op zich, maar ook op ons uiterlijk. Want een ondermijnde gezondheid laat zich niet alleen voelen, maar ook zien.

Esthetische behandelingen die de wetten van de natuur respecteren zijn veilig en het resultaat ziet er ook verbluffend natuurlijk uit. Maar ook hier hebben de excessen de overhand genomen en “plastische chirurgie” wordt vaak in één adem met “plastieken chirurgie” uitgesproken. Onnatuurlijke gezichten worden als karikaturen ten toon gesteld op de sociale media en op elk feestje haal je de verslaafden aan een overdosis “injectables” er zo uit.

De eerste successen op gebied van levensduur en uiterlijk hebben we te danken aan de welvaart opgebouwd in laatste drie decennia. Ze zijn prachtig, maar hebben ook hun grens bereikt. Oude tekenen van pure welvaart verdwijnen één na één. Gastronomische weekeinden worden vervangen door detox vakanties en biologische voeding. Mannen hebben de klassieke pruik al enige tijd vervangen door haartransplantaties, en de jongere generatie vrouwen verlaat stilaan de zware dekkende make up die als een dikke laag de huid camoufleert. Een masker van zware foundation is immers “not done” en wordt door de jongere generatie vervangen door een dunne, bijna transparante, laag van natuurlijke mineralen.

We beseffen stilaan dat een nieuw tijdperk zijn intrede doet. Welvaart verandert in welzijn. Een grotere bewustwording op alle gebied drijft de consument naar natuurlijke oplossingen. Op het terrein van de gezondheid heeft dit geleid tot meer consumptie van biologische voeding, het vermijden van toxische bestanddelen en het beoefenen van sport, yoga en meditatie om het fysieke met het mentale te verenigen. Op het vlak van esthetische zorgen kiezen we steevast voor een natuurlijke uitdrukking.

Op deze nieuwe en voor ons onbetreden weg van bewustwording ontmoeten we nieuwe hindernissen. Miraculeuze diëten met onhoudbare beloften volgen elkaar op en talloze nieuwe takken van sport of mentale coaching laten de consument met vertwijfeling achter. Een hele reeks zachte verjongingstechnieken doen hun intrede, met wisselend resultaat. Bijna elk weekeinde worden de voorbije oplossingen afgebroken en komen er nieuwe in de plaats. De consument holt achter zijn schaduw aan en raakt vertwijfeld.

Voorstanders van de innerlijke gezondheid versus die van de uiterlijke verbetering raken verwikkeld in verhitte debatten over de beste aanpak voor een jong en vitaal bestaan. Het is dus tijd om een synthese te maken van de feiten en een weg te bewandelen die harmonie en evenwicht verzekert.

Idealiter draagt de verzorging van het uiterlijk bij aan een grotere zelfbewustwording en zo aan een beter en langer leven. Omgekeerd, heeft een uitgebalanceerde en gezonde levenswijze een positieve impact op ons uiterlijk. Daarom moeten we meer dan ooit aan de integratie van binnen en buiten werken, om een natuurlijk evenwicht tussen al onze organen te bewaren, inclusief de huid. Tevens moeten we een hogere zin geven aan ons leven en de materiele welvaart als een middel beschouwen in plaats van het einddoel. Spiritualiteit gaat hand in hand met een materieel bestaan en het innerlijke is verweven met het uiterlijke. Zo zit de natuur in elkaar. Elke tuinman kijkt naar het uitzicht van zijn planten om hun gezondheid te beoordelen. Tegelijk weet hij dat het leven op aarde slechts mogelijk is als de wetten van het universum gerespecteerd worden. Deze integratie van binnen en buiten, en van boven en onder (hemel en aarde) vraagt een expansie van ons bewustzijn.

Zonder het te beseffen, heeft mijn persoonlijk leven mij in situaties gebracht die deze integratie in mijn vakgebied mogelijk heeft gemaakt.

Mijn levensloop is begonnen in het Oosten met de studie van de innerlijke mens en zijn relatie met het Goddelijke. Een strenge geestelijke opvoeding in een seminarie, met als doel mijn illustere grootvader en onze spirituele leider op te volgen, heeft op 15 jarige leeftijd een keerpunt gekend. Ik heb de geestelijke wereld verlaten om een wetenschappelijke richting op te gaan, op zoek naar tastbare en rationele argumenten voor ons leven op aarde. De studies geneeskunde waren het logisch gevolg van deze queeste. Dat ik als jonge arts intuïtief de huid als specialisatie gekozen heb is voor mij nog steeds verbijsterend. Nu besef ik pas in welke mate mijn jeugd een aanloop was om de huid, hét scheidingsorgaan die de grens tussen binnen en buiten symboliseert, te bestuderen en te interpreteren. Onze missie leven kiest ons, en niet omgekeerd. De huid heeft mij gekozen, niet andersom.

Mijn carrière begon met de huidverzorging in al zijn medische facetten. De chirurgische en esthetische tak kenden een piek en de kliniek is uitgegroeid tot een professioneel centrum met oplossingen op maat voor tal van esthetische problemen. Maar in de loop der jaren begon ik steeds vaker de reflectie van de innerlijke mens op de huid te zien. Emoties hebben hun weerslag op de gelaatsspieren en dat werd duidelijk toen Botox de therapie bij uitstek werd voor uitdrukkingsrimpels. Ook poriën en acné weerspiegelen onze gemoedstoestand. Tenslotte heb ik toestellen en software laten ontwikkelen die de taal van de huid ontcijferen en een gepast antwoord bieden aan tal van huidcondities. Your Skin Type werd niet alleen een boek gebaseerd op de wetenschappelijke studies die ik uitgevoerd heb, maar ook een patent en een softwarepakket die het analyseren van de huid mogelijk maakt. De innerlijke mens is niet alleen een geestelijke conditie die zijn weerslag heeft op de huid, maar ook op onze gezondheid in het algemeen. De huid maakt immers deel uit van een volledig lichaam en ondervindt elke invloed van binnenuit.

Door een samenloop van omstandigheden heb ik 15 jaar geleden de kans gehad om een reis te ondernemen naar een vreemd continent. Op zoek naar de wijsheid van de natuur en kracht van zelfgenezing ben ik in India terecht gekomen voor de studie van de Ayurvedische natuurgeneeskunde en het ondergaan van een 5000 jaar oude traditie, de zuiveringskuur. Na een “detox kuur” van 3 weken voelde ik mij fitter, en begon mijn huid te verbeteren. De textuur werd zachter, de contouren stonden strakker en de weerkaatsing van de kleur werd helderder. Maar ook mijn zicht ging er flink op vooruit. Ik las plots de kleine letters om mij mobiel zonder enige moeite. Dit was nogmaals een bevestiging van de éénheid en naadloze integratie van de mens als geheel. De huid en bijgevolg mijn vakgebied, was slechts een weerspiegeling van een veel ruimer fenomeen die we “het leven” noemen.

Zoals voor elk plant en dier, was schoonheid aan de buitenkant de reflectie van innerlijke gezondheid, die op haar beurt het resultaat was van een leven in harmonie met de wetten van de natuur. Hoe minder wrijving, des te gezonder en mooier ons lichaam. Ook onze diepste innerlijke wensen moeten innig verbonden zijn met onze daden en leefwijze. De eenheid tussen onze zielenroerselen en ons daden mondt blijkbaar niet alleen in gezondheid en schoonheid, maar ook in geluk en voorspoed.

Op zoek naar die ene toverformule die iedereen zou kunnen uitspreken heeft al gauw geleid tot het besef dat we allemaal uniek zijn met ieder zijn eigen toverwoord.

Na bijna 15 jaar van intens zoeken en onderzoeken heb ik de essentie in een tweede boek vereeuwigd; Your Body Type. Beide werken, Your Skin Type en Your Body Type, beschrijven onze unieke constitutie op gebied van huidverzorging en algemene gezondheid. Uiteraard hangen deze twee werken aan elkaar via de rode draad die het leven is. Uiterlijk en innerlijk zijn slechts twee facetten van dezelfde mens.

In mijn dagelijks werk als huidarts heb ik de huidverzorging volledig op de uniciteit van elke patiënt aangepast. Het is niet voor niets dat onze identiteit spontaan met onze vingerafdruk geassocieerd wordt. Uw huid is uniek en vraagt een kennis van uw huidtype om een naadloos aangepaste verzorging uit te stippelen.

Mijn interesse in de natuurgeneeskunde is na mijn eerste verblijf in India ontspoort tot een fascinatie. In de daaropvolgende 14 jaar heb ik mij verdiept in de materie en uiteindelijk, in samenwerking met grootmeesters in het vak, een behapbare versie op papier gezet. Your Body Type is een kijk voor het groot publiek geworden naar de immense mogelijkheden van zelfgenezing door de natuur. Ieder volgens zijn unieke lichaamstype, net zoals elk dier of plant zijn eigen behoeften instinctief weet te vervullen.

Via blogs en video’s hoop ik samen met u de zoektocht voort te zetten naar de geheimen van de eeuwige jeugd en eeuwige schoonheid, steeds afgestemd op de individuele mens.