De natuur verricht wonderen.

Eten, slapen, ademen, bewegen en contact met de buitenwereld (mensen, dieren en klimaat) zijn de voornaamste dagelijkse handelingen die van vitaal belang zijn in het behoud van onze gezondheid. Uiteraard dragen ze alleen bij indien ze aan onze noden aangepast zijn. Verkeerde voeding, onrustige slaap en stress, verkeerd ademen, verkeerde houdingen en bewegingen, en onaangepaste interacties met de buitenwereld dragen snel bij tot ouderdom, verval en uiteindelijk de ziekte.

Schoonheid en een gaaf gelaat kan uiteraard niet zonder aan de natuurlijke behoeften van het lichaam te voldoen. Vermits elke persoon een individuele constitutie heeft is het kennen van uw type een belangrijke stap in de persoonlijke toepassing van de natuurelementen.

Al tien jaar lang bezoek ik jaarlijks India met slechts één doel: Om een zuiveringskuur te ondergaan op natuurgeneeskundige wijze, ook wel Ayurveda genaamd. U weet wel, die rare behandelingen waar veel olie over uw voorhoofd gegoten wordt en die met darmspoelingen eindigt. Maar het resultaat mag er zijn. Een fit gevoel na amper 2 weken behandeling. Wat mij vooral opviel is spectaculaire verbetering in de textuur van de huid. Als dermatoloog gespecialiseerd in huidverzorging kon ik die voordelen van de kuur niet zomaar naast mij leggen en voortgaan alsof er niets gebeurd was. Kort na mijn eerste reis begon ik me als arts te verdiepen in de principes van natuurgeneeskunde. Gedurende de negen opeenvolgende reizen ging ik telkens te leer bij twee eminente artsen aan de universiteit van Pune, India.

Dankzij deze studies voltrok zich bij mij een intense integratie tussen de Oosterse en de Westerse visie over geneeskunde. Dit bijzonder hoofdstuk, die zich vooral richt op de natuurlijke wijze van huidverzorging, is de eerste stap in deze richting.

Let food be thy medicine and medicine be thy food. (Hippocrates)

Ayurveda is vermoedelijk de oudste gekende vorm van natuurgeneeskunde, wiens principes tot op heden nog steeds grotendeels ongewijzigd, toegepast worden.

Het begon allemaal 5000 jaar V.C., welgeteld ruim 7000 jaar geleden met aandachtige observatie van de natuurelementen. De innige verbondenheid van de mens met de natuur waren essentieel voor zijn overleving. Kennis over de werking van planten werd gedeeld en mondeling overgedragen aan de volgende generatie. Af en toe leidde het toevallig eten van ongekende groeten, fruit of kruiden tot bizarre bijwerkingen of zelfs ziekte. Deze natuurfenomenen werd aandachtig bestudeerd en gerapporteerd. Mettertijd begreep men de geneeskrachtige eigenschappen die men hieruit kon putten. Planten die diarree gaven werden als geneesmiddel gebruikt bij constipatie, terwijl planten die constipatie veroorzaakten toegediend werden bij diarree. Langzaam ontstond een georganiseerde proefondervindelijke kennis die geleid heeft tot de meest toegepaste vorm van natuurgeneeskunde, namelijk de ayurveda. Ayurveda wordt in India aan de universiteit onderwezen en is de meest toegankelijke vorm van geneeskunde voor ruim 1,25 miljard mensen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft recentelijk ayurveda als geneeskunde erkend.

De natuurgeneeskunde is de leer van de invloeden van de voeding, de ademhaling, het slaappatroon en de beweging op de lichaamstypen. Het is geen “instant” oplossing maar wel een duurzame oplossing, die op termijn zijn vruchten afwerpt. Door uw lichaamstype op natuurlijke wijze te ondersteunen, kan u veel verouderingstekenen van de huid vermijden en zelfs behandelen. Bovendien zal u met de uitwendige zorgen, zowel de cosmetica als bij uw huidtherapeut of arts, betere resultaten boeken. Uw huid maakt immers een volwaardig deel uit van uw lichaam en haalt zoals elk orgaan alle voordelen uit een gezond en vitaal leven.

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen dankzij de bereidwillige medewerking van twee experten in de ayurvedische geneeskunde, Dr Murkund Shastri en Dr Meera Shastri. Beiden hebben weken geweid aan interviews en commentaren over de rol van natuurgeneeskunde voor de huid. Het geheel werd door een Westerse bril bekeken en voor zover mogelijk werden de gewoonten en gebruiken van het Westen in rekening gebracht. Mijn dank aan hun eindeloos geduld en vriendelijkheid eigen aan India in het algemeen en aan hun zacht karakter in het bijzonder. Ze hebben de verdienste hun kennis, ervaring en wijsheid met het Westen te willen delen.